MKMP-294 - 麻里梨夏2019年番号 帰省したヤリマン

MKMP-294 - 麻里梨夏2019年番号 帰省したヤリマン

发汗之药,其中空者多兼能利小便,麻黄、柴胡之类是也。人参,而加于白虎汤中,实能于邪火炽盛之时立复真阴,此中盖有化合之妙也。

 用甘草、粳米者,调和胃气以缓石药下侵也。愚生平治寒温实热,用白虎加人参汤时,恒多于用白虎汤时,而又恒因证制宜,即原方少有通变,凡遇脉过六至者,恒用生怀山药一两以代方中粳米,盖以山药含蛋白质甚多,大能滋阴补肾,而其浓郁之汁浆又能代粳米调胃也。

先用野台参三钱,萸肉、天冬各四钱,煎汤服下。且大使通下后,外感之实热亦消解无余矣。

盖脉紧原阳为阴迫,致现弦而有力之象,至暴微是由紧而变为和缓,未必甚微,与紧相较则见其微矣。有温病旬日不解,其舌苔仍白,脉仍浮者,此邪入太阳之府也,其小便必发黄。

少阴之病寒者居多,故少阴篇之方亦多用热药。寒温阳明病,其热甚盛者,投以大剂白虎汤,其热稍退,翌日恒病仍如故。

用芒硝者,取其性寒味咸,善清热又善软坚,且兼有攻下之力,则坚结之燥粪不难化为溏粪而通下矣。至于当用承气之证,却非可发汗之证矣。

Leave a Reply